Ach, ty Vánoce…!
Účinkující: Filharmonie Brno, Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno
Datum: 8. 12. 2018
Čas: 10:30
Město: Brno
Místo: Besední dům
Vstupenky

Koncert Filharmonie Brno v cyklu Rodinné abonmá.