Koncert mladých olomouckých talentů
Účinkující: Moravská filharmonie Olomouc
Datum: 28. 3. 2019
Čas: 19:00
Město: Olomouc
Místo: Reduta
Vstupenky

Gioacchino Rossini: Straka zlodějka, předehra k opeře

Giovanni Battista Pergolesi: “Stizzoso mio, stizzoso”, z opery La serva padrona

Giovanni Battista Pergolesi: “A Serpina penserete”, z opery La serva padrona

Wolfgang Amadeus Mozart: “Tiger! Wetze nur die Klauen”, ze singspielu Zaide

William Henry Squire: Bourée pro violoncello a orchestr

Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro klavír a orchestr A dur K.414, I. věta – Allegro

Antonio Salieri: Koncert pro flétnu, hoboj a orchestr C dur

Bohuslav Martinů: Otvírání studánek, komorní kantáta

 

Zuzana Jeřábková – zpěv (Konzervatoř Evangelické akademie)

Eliška Mikešová – klavír (ZUŠ “Žerotín”)

Barbora Švábová – violoncello (ZUŠ Iši Krejčího)

Eliška Honková – flétna (členka MFO)

Magdaléna Moníková-Franková – hoboj (členka MFO)

Jiří Přibyl – zpěv

Jaroslav Krejčí – recitace

pěvecký sbor CAMPANELLA, sbormistr Jana Synková (ZUŠ CAMPANELLA)